EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:De Jeu de Pelote-ploegen in 1991 met boven de équipe 'Motel De Valk' te Franeker met v.l.n.r.: Tunno Schurer (Franeker), Tjerk de Groot (Wanswerd), Any van Straten (Menaldum), Leo Leeuwen (Franeker), Pieter Wieringa (Leeuwarden) en Johan Sjoers (Franeker). Daarvoor de équipe 'Kramer Juwelier' te Franeker met v.l.n.r.: Piet Smedinga (Franeker), Pieter Tienstra (St.-Annaparochie), Haye Zijlsta en Dirk Punter (beide Oosterlittens), Johannes Brandsma (Sexbierum) en Douwe van der Molen (Leeuwarden). Op de tweede rij de équipe 'Makelaardij Franeker' te Franeker met v.l.n.r.: Klaas Dijkstra (Giekerk), Hotze Rusticus (Marssum), Jurjen Dijkstra (Oenkerk), Peter Rinia (Makkum) en Johan Okkinga (Makkum). Op de voorste rij de équipe 'Hof van Holand' te Berlikum met v.l.n.r.: Reinder Triemstra (St.-Jacobiparochie), Eelke Idsardi (Vrouwenparochie), Willem Tuinman (Dronrijp), Pieter Heeringa (Tzummarum), Ulbe Dijkstra (Winsum) en Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie).
Plaats:Franeker
Datering:1991
Soort wedstrijd:Internationaal
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Afmeting:10 x 15 cm
Fotograaf:KNKB - Franeker
Inventarisnummer:KM-BH03-0009

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden