EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Opschrift:Frouljus PC 1998.
Omschrijving:De Dames PC in 1998 te Weidum. Staand op de achterste rij v.l.n.r.: Marike Beckers (Witmarsum), Magriet Adema (Wommels) en Maaike Terpstra (Minnertsga); Jitske Venema (Dronrijp), Andrea de Jong (Pingjum) en Hermanna Miedema (Menaldum); Jitske Brünner (Cornjum), Doete de Groot (Rauwerd) en Idske Zijlstra (IJlst); Hammie Westra (Wommels), Wiesje van der Berg (Grouw) en Helena de Vries (Berlikum). Op de middelste rij v.l.n.r.: Wies Brunner (Cornjum), Romy van der Veen (St.-Annaparochie) en Maya Paulusma (Jelsum); Wietske de Haan (Oosterend), Bianca van der Veen (Franeker) en Margerietha Goodijk (Berlikum); Sybrigje Bootsma (Franeker), Trynke Meijer (Berlikum) en Inge Algra (Scharnegoutum); Debora Oosterman (Grouw), Tamara Ziengs (Bolsward) en Femke Akke Dijkstra (Oude Bildtzijl). Op de voorste rij v.l.n.r.: Tineke Algra (Sneek), Gerda Okkinga (Winsum) en Hessie Westra (St.-Annaparochie); Mariska Stienstra (St.-Annaparochie), Yvonne Postma (Huizum) en Sari Lycklama à Nijeholt (Exmorra); Hilda Scholten van het Friesland College; Alinda Kleefstra (Huizum), Mirjam van der Veer (Winsum) en Richtje Jonkman (Akkrum); Afke Hijlkema (Akkrum), Riska Hazenberg (Warga) en Géjanna Buma (Exmorra). Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het tekenen van het sponsorcontract tussen de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) en de onderwijsinstelling Friesland College. Het logo van het Friesland College stond nu op de nieuwe kaatsbroekjes.
Plaats:Weidum, Kaatsveld
Datering:19 augustus 1998
Soort wedstrijd:Dames Hoofdklasse
Naam wedstrijd:Froulju's PC
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Afmeting:10x15
Inventarisnummer:KM-BH98-0296
Commentaar:Het wedstrijdverslag en de uitslag zijn te lezen in de Leeuwarder Courant van 20 augustus 1998. Klik hier

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden