EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Wie weet meer?

Van deze foto ontbreekt de informatie geheel of gedeeltelijk. Via het reactieformulier onderaan deze pagina, kunt u ons aanvullingen sturen. Uw reactie wordt erg op prijs gesteld.


Omschrijving:De presentatie van de nieuwe shirts in 1993 te Warga. Links de Schoolmeisjes, rechts de Meisjes. In het midden de sponsors, de heren Kuperus (boven) en Bokma (onder). Op de bovenste rij v.l.n.r.: Brechtje Vermaat (Slappeterp), Sanne Yfke Zijlstra (Oosterlittens), Bianca van der Veen (Franeker), Trientsje Saakstra (Warga), Romy van der Veen (St.-Annaparochie) en Annemiek Nauta (Wijnaldum). Op de middelste rij (links) v.l.n.r.: Astrid Hoekstra (Achlum), Nynke van der Wal (Warga), Janny Wiersma (Berlikum), Elisabeth Idsinga (Franeker), Baukje Boekema (Warga), Andrea de Jong (Pingjum), Sybrigje Bootsma (Franeker), Rianne van Baarsen (Hitzum), Karin Wieringa (Huizum) en Folkert Kuperus, sponsor van Motel De Valk te Franeker. Geknield op de voorste rij (links) v.l.n.r.: Afke Hijlkema (Akkrum), Dieuwke Lautenbach (Beetgum), Femke Akke Dijkstra (Oude Bildtzijl), Trynke Meijer (Berlikum), Marie Heida (Dronrijp), Sytske Postma (Winsum), Hilda Zijlstra (Tzummarum), Tamara Ziengs (Wieuwerd) en Nienke P. Sinnema (Britsum). Op de achterste rij (rechts) v.l.n.r.: Femke Visser (Makkum), Karin Stellingwerf (Menaldum), Femke van Heijnsbergen (Warga), daarachter onbekend, Helena de Vries (Berlikum), Andrea de Jong (Leeuwarden), Esther Elzinga (Roordahuizum), Joke Hoekstra (Warga) en Anke Jellema (Achlum). Op de middelste rij (rechts) v.l.n.r.: onbekend, Mirjam Liezenga (Wijtgaard), Willy Kimsma (Beetgum), Idske Zijlstra (IJlst), Margerietha Goodijk (Berlikum) en Gerry Saakstra (Warga). Geknield op de voorste rij (rechts) v.l.n.r.: Paulus Bokma, sponsor van het gelijknamig Bouwbedrijf te Stiens, Tine Bakker (Ferwerd), Marrit van Asperen (Engelum) en Madelon Terpstra (Engelum).
Plaats:Warga
Datering:4 juli 1993
Soort wedstrijd:Schoolmeisjes (11 t/m 13)
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Afmeting:10x15
Inventarisnummer:KM-DA01-0103

« terug naar zoekresultaten


13 augustus 2012 - Reitsma (Exmorra)

Andrea de Jong wordt twee maal genoemd.


Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden