EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:De presentatie van de nieuwe shirts voor de Heren Tweede klasse in 1994 te Sexbierum. De sponsors zijn Motel de Valk (Folkert Kuperus) en Fokko Fashion (Fokko Wapsenkamp). Staande v.l.n.r.: TC-lid Cornelis Faber (Wommels), Klaas Dijkstra (Oenkerk), masseur Marten Braam (Beetgumermolen), deels zichtbaar Peter Rinia (Makkum), Freerk Broekstra (Oosterlittens), Siepie Attema (Makkum), Klaas Berkepas (Rauwerd), Sven Kuipers (Midlum), Sjirk Geert de Groot (Rauwerd), Fokke Dijkstra (Wier), Johannes Wassenaar (Minnertsga), Rimar Goudberg (Franeker), Johan van der Molen (Witmarsum), Pieter Porte (Vrouwenparochie), Ruurdt Rutten (Wijnaldum), John Peter Boersma (Vrouwenparochie), Hendrik de Jong (Leeuwarden), Robert Roosjen(Leeuwarden), Durk van der Meer (Rauwerd), Rein Tempel (Groningen), Arnold Terpstra (Franeker), Hendrik Sweering (Folsgare), Arie den Breejen (Harlingen), Anne de Vries (Ureterp) en Luitzen Idsardi (Dronrijp). Zittend v.l.n.r.: scheidsrechter Simon Talsma (Herbaijum), Jan Bantema (Drachten), Richard van Wier (Franeker), Sjirk Gjalt de Groot (Rauwerd), sponsor Folkert Kuperus (Franeker), Rudy Fopma (St.- Annaparochie), Johan Halbesma (Groningen), onbekend, sponsor Fokko Wapsenkamp, Erik Janse (Groningen), Erik Tamminga (Heerenveen), Sybren Gerbens (Wageningen) en Geert Wijma (Makkum).
Plaats:Sexbierum, kaatsveld
Datering:19 juni 1994
Soort wedstrijd:Heren Tweede klasse
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Fotograaf:Jan Tromp - Schalsum
Inventarisnummer:KM-AF14-0128

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden