EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:De presentatie van de nieuwe shirts voor de Heren Tweede klasse in 1994 te Sexbierum. De sponsors waren Motel de Valk (Folkert Kuperus) en Fokko Fashion (Fokko Wapsenkamp). Staand v.l.n.r.: scheidsrechter Simon Talsma (Herbaijum), TC-lid Bonnema (Tzummarum), Klaas Dijkstra (Oenkerk), masseur Marten Braam (Beetgumermolen), deels zichtbaar Peter Rinia (Makkum), Freerk Broekstra (Oosterlittens), Siepie Attema (Makkum), achter Siepie Attema staat Klaas Berkepas (Rauwerd), Sven Kuipers (Midlum) en achter hem staat Sjirk Geert de Groot (Rauwerd), Fokke Dijkstra (Wier) en achter hem staat Johannes Wassenaar (Minnertsga), Rimar Goudberg (Franeker), Johan van der Molen (Witmarsum), Pieter Porte (Vrouwenparochie), Ruurdt Rutten (Wijnaldum), John Peter Boersma (Vrouwenparochie), Hendrik de Jong (Leeuwarden), onbekend, Durk van der Meer (Rauwerd), Rein Tempel (Groningen), Arnold Terpstra (Franeker), Hendrik Sweering (Folsgare), Arie den Breejen (Harlingen), Anne de Vries (Ureterp), Luitzen Idsardi (Dronrijp) en Geert Wijma (Makkum). Zittend v.l.n.r.: Jan Bantema (Drachten), Richard van Wier (Franeker), Sjirk Gjalt de Groot (Rauwerd), sponsor Folkert Kuperus (Franeker), onbekend, Johan Halbesma (Groningen), onbekend, sponsor Fokko Wapsenkamp, Erik Janse (Groningen), Erik Tamminga (Heerenveen) en Sybren Gerbens (Wageningen).
Plaats:Sexbierum
Datering:19 juni 1994
Soort wedstrijd:Heren Tweede klasse
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Fotograaf:Jan Tromp - Schalsum
Inventarisnummer:KM-AF14-0130

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden