EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »

KAATSPARTIJ DONGJUM EN BEETGUM.


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:De reünie van oud-kaatsers in 1984 te Franeker. Zittend v.l.n.r.: Ynze Bouma (Leeuwarden), Hans Knol (Harlingen), Andries de Haan (Berlikum), Klaas de Jager (Harlingen), Anne Braam (Sexbierum), Gerrit Groen (St.-Annaparochie), Arp Hiemstra (Leeuwarden), journalist en mede-organisator Cornelis (Cees) Roersma (Franeker), Frans van der Vliet (Witmarsum), Willem Lautenbach (Witmarsum) en Marten van der Hem (Rauwerd). Op de tweede rij staand v.l.n.r.: Pieter de Haan (Holwerd), Frans Helfrich (Leeuwarden), Cornelis (Cees) Langerak (Sneek), Anne van der Meulen (Berlikum), Jouke Tolsma (Arum), Sietse van der Ploeg (Dongjum), Willem Bosma (Bolsward), Hotze Schuil (Harlingen), Albert Rinia (Makkum), Hoite Zijlstra (Witmarsum) en Klaas Hibma (Makkum). Op de derde rij staand v.l.n.r.: Jan de Groot (Weidum), Jan Venema (Achlum), Douwe Westerlaan (Leeuwarden), Aebe Haima (Weidum), Johannes Zijlstra (Creil), Rinnie Kuiper (Makkum), Meindert van der Weerd (Arum), Riemer Reinalda (Winsum), Cornelis (Cees) Kamminga (Arum), Arjen Pascal (Harlingen), Elias Zijlstra (Witmarsum), Folkert Hiddinga (Weidum) en Feite de Jager (Harlingen). Op de achterste rij staand v.l.n.r.: Marten van der Leest (Stiens), Lammert Heeringa (Holwerd), Jan Rodenhuis (Leeuwarden), Dirk Ganzinga (St.-Jacobiparochie), Albert Veldkamp (Leeuwarden), Johannes Stavinga (Poppingawier), Johan Jansen (Harlingen), Beert Wassenaar (St.-Jacobiparochie), Wop de Vries (St.-Jacobiparochie), Ynze Kuperus (Wijnaldum), Dirk de Vries (Sexbierum) en Wijtse Vlietstra (Franeker). De jubileumcommissie werd gevormd door Ynze Bouma, Marten van der Hem, Folkert Hiddinga en Cornelis (Cees) Roersma, die de uitnodigingen verzorgde. De aanwezige kaatsers waren ouder dan vijftig jaar. In de nacht van 27 op 28 april 1984 overleed Klaas Kuiken (St.-Annaparochie). Een en ander zette een domper op de opening. Klaas Kuiken had aan de voorbereiding van de reünie meegewerkt, maar hij mocht die niet meer meemaken.
Plaats:Franeker
Datering:28 april 1984
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Inventarisnummer:KM-AF14-0132

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden