EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:Een groepsfoto van de parturen op de Dames Eerste klasse en Dames Hoofdklasse vrijeformatiekaatswedstrijd te Pingjum op 12 mei 2013. Op de achterste rij v.l.n.r.: in het oranje, Miranda Scheffer (Menaldum), Marike Beckers (Bolsward) en Rianne Vellinga (Franeker); in het blauw, Annelien Broersma (Oosterlittens), Esther Wagenaar (St.-Annaparochie) en Nynke Sinnema (Grouw); in het geel, Mirjam Beeksma (Deinum), Rixt Bijlsma (Hallum) en Anke Geartsje Ponne (Hallum); in het bauw met bruine mouwen, Ilse Noorman (Mantgum), Martine Tiemersma (Oosterend) en Margriet Bakker (Groningen); vervolgens Riska Bouma (Buitenpost), Melissa Rianne Hiemstra (Stiens) en Anneke van der Bos (Holwerd); in het wit, Renske Terwisscha van Scheltinga (Wieuwerd), Marte Altenburg (Grouw) en Nicole Hempenius (Franeker). Op de middelste rij v.l.n.r.: in het rode trainingspak, Gerry Edou Mollema (Oosterend), Gabrielle Bouma (Oosterend) en Sigrid de Jong (Blauwhuis); in het grijs, Hermine Sytema (Deinum), Evelien Westra (Beetgumermolen) en Janneke Terpstra (Wolsum); in het groen, Anke Marije Pompstra (Wommels), Sanne Velsma (Groningen) en Mariska Hoogland (Beetgumermolen); in het wit, Marije Hiemstra (Oosterend), Imke van der Leest (Oosterend) en Bianca van der Veen (Leeuwarden); in het blauw, Nelie Steenstra (Beetgumermolen), Klasine Huistra (Roordahuizum) en Geke de Boer (Warga); in het geel, Lusanne Klaver (Minnertsga), Nieke Wateler (Minnertsga) en Anne Berber Zeinstra (Peins); in het grijs, Ida Hellema (Oosterend), Lysbet Bakker (Oosterend) en Hester van der Meer (Wommels). Op de voorste rij v.l.n.r.: in het blauw, Nynke Sijbrandij (Deersum), Maaike Osinga (Franeker) en Wiljo Sijbrandij (Deersum); in het paars, Jelien Pompstra (Oosterend), Anke Winkel (Hijum) en Sietske Okkema (Oosterend); in het blauw met oranje mouwen, Harmke Siegersma (Berlikum), Feikje Bouwhuis (Bolsward) en Joukje Kuperus (Dronrijp); in het bruin, Tineke Dijkstra (Oosterend), Judy Bergsma (Wommels) en Marije van der Meer (Groningen); in het groen, Iris van der Veen (Franeker), Manon Scheepstra (Franeker) en Sjoukje Visser (Ee); in het rood, Fenna Zeinstra (Sneek), Leonie van der Graaf-Zeinstra (Berlikum) en Lisette Wagenaar (St.-Annaparochie).
Plaats:Pingjum, Kaatsveld
Datering:12 mei 2013
Soort wedstrijd:Dames Hoofdklasse
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Inventarisnummer:KM_DB13_0029
Commentaar:De uitslag is te lezen in de Leeuwarder Courant van 13 mei 2013.klik hier

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden