EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Omschrijving:De eindwedstrijd voor Schooljongens in 1994 te Huizum. Op de voorste rij v.l.n.r.: Jan Jelle Jongsma (Goutum), Johannes de Bruin (Achlum), Folkert Douma (Menaldum), Sjouke B. Osinga (Berlikum), Folkert van der Wei (Witmarsum), Durk Jan Zantema (Rauwerd), Jacob Wassenaar (Minnerstga), Alex Visser (Hijum), Erik Tiesma (Boslward), Herman Vijlbrief (Wommels), Peter van Dijk (St.-Jacobiparochie), Taeke Baarsma (Drachten) en TC-lid en trainer Ernst Freitag (Makkum). Op de middelste rij v.l.n.r.: Jan Hospes (Rauwerd), Pier Piersma (Hardegarijp), Remco Bergsma (Witmarsum), Jelco de Vries (Dronrijp), Otte Bruinsma (Peins), Arnold van der Zee (Rauwerd), Kanter de Bildt (Goutum), Sydo Jansma (Stiens), Karl Nijman (Witmarsum), Wesley Hoitinga (Wommels), Sytse Jansma (Vrouwenparochie), Peter Rekker (Berlikum) en scheidsrechter Jaap Adema (Hijum). Op de achterste rij v.l.n.r.: TC-lid en trainer Jan Feenstra (Berlikum), Sjoerd van Beem (Wommels), Ivo Donath (Wommels), Geert Boomstra (Dronrijp), Jan Hemrica (Hardegarijp), Bauke Jetze Smink (Makkum), Jan Willem de Vries (Rauwerd), Daniël Iseger (Huizum), Mathijs Jansma (Berlikum), Raymond Hofstede (Franeker), Peter de Boer (Herbaijum), Albert Jan Dijkstra (Scharnegoutum)en Richard P. Olijnsma (Hijum).
Plaats:Huizum, Sportpark Nylân
Datering:10 september 1994
Soort wedstrijd:Schooljongens (11 t/m 13)
Bond:KNKB
Herkomst:Kaatsmuseum
Materiaalsoort:Foto
Afmeting:10x15
Inventarisnummer:KM-BH96-0193
Commentaar:De uitslag is te lezen in de Leeuwarder Courant van 12 september 1994. Klik hier

Reactieformulier
Heeft u aanvullende informatie over deze foto, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Klik hier voor informatie over auteursrechten

Naam:*
 
naam verbergen op website
Woonplaats:
 
plaats verbergen op website
E-mailadres:

 

* verplichte velden